Curieus

Hoeveel schuurmachines, behangverwijderaars of breekhamers vergaren stof in onze garages? Gekocht om één keer te gebruiken en daarna nooit meer.

De Deelstickertjes zijn al een goede start om je materiaal te delen, maar je kan nog verder gaan.

Samen met je buren maak je een "Burenbib". Een catalogus van werkgerief die alle buren samen bezitten en willen lenen, zodat je weet bij wie je voor wat kan aankloppen in klus- en verbouwtijd.

Prijs:
Moeilijkheid:
Hoe begin je eraan?

Een serieus project, die Burenbib. Maar doet wel wonderen voor het versterken van de sociale cohesie in je buurt,  het bestrijden van armoede, voorkomen van overconsumptie en een andere manier van leven.

 • Zoek gelijkgestemde zielen in je omgeving. Doe een oproep naar buren die hun materiaal ter beschikking willen stellen. Neem contact op met een plaatselijke transitiebeweging. Dit is hét moment om samen te werken.
 • Bestudeer soortgelijke initiatieven. In Toronto, Brussel en Kortrijk bestaan er al gereedschapsbibliotheken. Dit met verschil dat zij een arsenaal aan gereedschap aankochten om uit te lenen.  
 • Goede communicatie is broodnodig. Samen kunnen jullie over de volgende zaken beslissen:
  • Hoe gaan jullie werken? Maken jullie een website aan met een catalogus naar voorbeeld van Tournevie en de Instrumentheek? Werken jullie kleinschaliger met een facebookpagina of Facebookgroep? Kunnen mensen hun oproep posten of  geef je onmiddellijk het aanbod weer?
  • Stel een huishoudelijk reglement op. Hier kan je wat inspiratie opdoen.
  • Denk erover na hoe jullie de Burenbib willen bekend maken aan de buitenwereld. Een opvallende Burenbib-poster aan het raam?
  • Hoe groot zien jullie dit? Ontlenen jullie materiaal onder iedereen dit lid is? Of zetten jullie dit ruimer open?
Hou rekening met
 • Mensen stellen zich bij deze fijne initiatieven steeds vragen over verzekering, wat te doen bij problemen,… Giet goeie afspraken in een helder huishoudelijk reglement. En vergeet niet… goed afspraken maakt goeie vrienden. En ook: praat met elkaar wanneer toestellen stuk zijn, gevallen zijn, mankementen vertonen ...
 • Vraag gerust hulp aan je provinciaal secretariaat. Dankzij SAMEN(k)LEVEN kennen zij alles van delen en lenen. Aarzel ook niet om hulp in te roepen bij het schrijven van een persartikel, lay out, …
Over de kostprijs

Je kan dit makkelijk goedkoop houden. Het gaat om het lenen van materiaal dat iedereen al heeft aangekocht. Enkel de eventuele promotie en databank vragen wat investering.

Over de mede­werkers

Dit is afhankelijk van hoe (instensief) jullie de Burenbib willen aanpakken. Is er een webmaster nodig? Werken er meerdere beheerders op de facebookpagina?

Tijdens de opstart is er nauwe opvolging nodig van het groepje initiatiefnemers. Zodra de Burenbib goed draait, loopt dit eigenlijk vanzelf.

Extra info

Vraag gerust hulp aan je provinciaal secretariaat. Dankzij SAMEN(k)LEVEN kennen zij alles van delen en lenen en heel de hutsekluts.

{exp:freeform:form form_name="volunteer" form:id="volunteer" required="from|name|subject|message" inline_errors="yes" return="activiteiten/burenbib" recipient_user_input="yes" recipient_user_limit="1" recipient_user_template="volunteer" } {/exp:freeform:form}