De vraag van 6 miljard

De vraag van 6 miljard

  • Kostprijs
  • Moeilijkheid
  • Thema's Solidariteit

De Belgische regering plant de aankoop van 40 nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2020. Het uitverkoren toestel lijkt de F35, oftewel: de Joint Strike Fighter. Het klinkt als een supersonische actieheld die doet mijmeren naar de tijd dat een piepjonge Tom Cruise op posterformaat en in Top Gun-outfit je kamer sierde. Maar eigenlijk verbloemt de naam dat het een bijzonder dure machine is en qua prestaties een zorgenkind.

We kunnen een nieuwe Fyra-klucht missen als kiespijn, zeker op het moment dat de Belgische schatkist voor enorme uitdagingen staat ,en zowat alle fundamentele beleidsdomeinen moeten inleveren: onderwijs, gezondheidszorg, sociale woningbouw, cultuur …. Hoe onverantwoord is het dan om te pronken met een blinkend nieuwe vechtmachine, wanneer je voor hetzelfde geld van één zo’n F35 47 nieuwe basisscholen kan bouwen?

En we willen ook de ethische vraag niet naast ons neerleggen. Willen we écht investeren in oorlogsgeweld? Hebben de gekende militaire recepten niet al aangetoond dat ze geen stabiliteit en vrede brengen? Hebben we niet dringend nood aan een andere kijk op conflicthantering en vredeshandhaving?

De aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen verdient op zijn minst een deftig publiek debat. Waar we ambitieus en vrij kunnen nadenken en open kunnen praten over de toekomst van het Belgische leger en onze rol in een veiligere en meer vredevolle wereld. Ook jij wil er ongetwijfeld je mening over kwijt. Want, wat zou jij doen met 6 miljard?

Vrede vzw wil hiervoor het initiatief nemen en wil de handen in elkaar slaan om ook in jouw buurt hierover het debat te voeren.

Hoe begin je eraan?

  • Wil je graag een debat of infoavond organiseren over de aankoop van de nieuwe gevechtsvliegtuigen of ruimer: de toekomst en rol van het Belgische leger? Wil je graag in jouw buurt mensen sensibiliseren en over dit concrete vredesthema laten nadenken? Neem dan contact met Vrede vzw en hou ook je provinciaal Curieussecretariaat op de hoogte.
  • Zoek lokale partners met een eigen achterban die mee hun schouders willen zetten onder deze activiteit. Het organiseren zelf gebeurt in een vingerknip, maar vooral voor het promo voeren ,en een nieuw publiek bereiken kan je wat extra hulp gebruiken.
  • Kies in overleg met Vrede vzw en je partnerorganisaties een datum en locatie. Dit is een onderwerp dat zich perfect leent voor een praatcafé. En dan bedoelen we echt: een café. Ga niet in een apart of afgelegen zaaltje debatteren met een handvol gelijkgestemden. Leg de drempel zo laag mogelijk om een breder publiek te bereiken (de aankoop van gevechtsvliegtuigen of het Belgisch leger, het is geen sexy thema). Een café waar jouw sprekers aan de toog of aan cafétafeltjes hun betoog houden, waar de stamgasten en barvrouw niet te beroerd zijn om hun gedacht te zeggen, waar je achteraf kan napraten aan de toog en ook de tongen van de iets introvertere gasten loskomen… De bedoeling is echt om het praatcafé te organiseren op een avond waar het café sowieso open is, en dus ook het vast cliënteel aanwezig is.
  • Vraag jouw provinciaal Curieussecretariaat om een in het oog springende flyer en affiche te ontwerpen onder de noemer van: En jij, wat zou jij doen met 6 miljard? Zoals je weet, deze lay-out op maat is gratis (je betaalt enkel de kopiekosten). Verdeel je flyers niet alleen in het deelnemende café, maar ook bij de andere lokale handelaars en via je samenwerkingspartners. Maak ook veel lawaai op sociale media: via Facebook en Twitter kan je flink wat kritisch volk bereiken. Speel telkens die vraag “En jij, wat zou jij doen met 6 miljard?” uit. Ook Vrede vzw kan je praatcafé helpen promoten.
  • Reserveer beamer, scherm en geluidsinstallatie op je provinciaal Curieussecretariaat.

Hou rekening met

Laat je stem nu al horen en stuur een mail naar diverse staatssecretarissen tegen de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Je kunt de mail-adressen/linken vinden op www.geengevechtsvliegtuigen.be en meteen ook delen met je achterban. Je vindt er ook extra promomateriaal (banners, geldbiljetten...).

Over de kostprijs

Voorzie op zijn minst een vergoeding voor de vervoersonkosten van je sprekers. En een financieel duwtje in de rug van Vrede vzw is ook altijd welkom (maar daarvoor kan je de avond zelf misschien een oproep doen).

Over de medewerkers

Het organiseren zelf gebeurt in een vingerknip, maar vooral voor het promo voeren en een nieuw publiek bereiken kan je wat extra hulp gebruiken.

Je hebt een geniale activiteit bedacht?

Of je zit te broeden op een idee en je wil dit samen met Curieus uitwerken? Laat het ons weten!

Idee indienen
Gerelateerde activiteiten
Wil je graag zelf een Curieusactiviteit organiseren?

Meewerken aan één van onze projecten? Of aansluiten bij een Curieusgroep? Welkom!

Vrijwilliger worden (https://www.geniaallokaal.be/vrijwilliger-worden)